KEZDŐLAP
TÚRÁK
TANFOLYAMOK
SÍOKTATÁS
FELKÉSZÜLÉS
TÚRANAPTÁR
HEGYIVEZETŐK
HEGYMÁSZÓ ÉS SÍOKTATÓK
JELENTKEZÉS
KAPCSOLAT
SPORTBIZTOSITÁS
FOTOALBUMOK
VIDEÓK
CIKKEK, TÖRTÉNETEK
TIROLI DEKLARÁCIÓ
VISSZAJELZÉS
HOGYAN JELENTKEZHETSZ PROGRAMJAINKRA?
Tölts ki és küld el az online jelentkezési lapot!

FONTOS!

A jelentkezési lapon e-mail címed gondosan töltsd ki, mert azon keresztül vesszük fel Veled a kapcsolatot!

Jelentkezés előtt olvasd el a Szolgáltatói Szerződést.
ONLINE JELENTKEZÉS


Jogi nyilatkozatunk adataid kezeléséről:
Cégünk, a grossglockner.hu Kft., elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a grossglockner.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ((Fgytv.).;
- a számvitelr&Ł337l szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).
Részletes információk adataid védelméről.Szolgáltatói Szerződés

"Csak szimbólum a hegy és a hegymászás; minden valamirevaló embernek kell hogy legyen egy Matternhornja, amit tűzön-vízen keresztül meg akar mászni. Nem a Matternhorn a szép,... hanem az a szép, hogy vannak matterhornjaink, amelyek kikényszerítik belőlünk az igazi emberi magatartást: a küzdést. Nem a küzdést a létért, ... hanem a léten felüli küzdést: azt a küzdelmet, amit nem az élet szükségletei kényszerítenek ránk, hanem emberi mivoltunk: a szenvedély."
Benedek István
Csavargás az Alpokban